ผลิตภัณฑ์
มะเขือเทศ
ผัก
ซอสพร้อมรับประทาน
แยมและมาร์มาเล
ร้านอาหาร
  • เปิดกระป๋องชิริโอ้
    เพื่อพบกับสิ่งที่ดีที่สุดจากอิตาลี่

คุณภาพ

คุณภาพของการเก็บรักษาสินค้าชิริโอ้
มีคุณภาพที่โดดเด่นและวัตถุดิบของเรา
ส่งตรงจากอิตาลี 100% และเราใจใส่อย่างมากในการดูแลตลอดกระบวนการปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป และบรรจุหีบห่อ

คุณภาพพรีเมี่ยม

สูตรอาหาร

Main dish Side dish
Medium
10 minutes
Cirio Creamy Tomato and Basil Soup
Main dish Side dish
Medium
1 hour
Cirio Lentil Chili
Main dish
Easy
9 min
Cirio Chickpea Salad
Main dish
Medium
20 min
Grilled Fish Fillet with Pesto
Main dish
Medium
2:30 hrs
Beef Goulash
Starter
Medium
30 min
Terrine of red salmon

ค้นหา

สูตรอาหารทั้งหมด

Partnership

SOCIAL

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits