ผลิตภัณฑ์
มะเขือเทศ
ผัก
ซอสพร้อมรับประทาน
แยมและมาร์มาเล
ร้านอาหาร

sustainability

ความยั่งยืน
การรับรองกระบวนการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
PROCESS CERTIFICATION

คอนเสิร์ฟ อิตาเลีย มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจนประสบผลสำเร็จ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเจนัว กลุ่มสหกรณ์ด้านอาหารได้รับการรับรองกระบวนการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานระหว่างประเทศ DNV GL – การให้ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ การรับรองนี้ระบุว่าบริษัทดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของระบบ "กระบวนการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ"

ด้วยการยอมรับนี้ คอนเสิร์ฟ อิตาเลียสามารถจัดการกระบวนการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ได้อย่างอิสระ ซึ่งรายงานผ่านการขั้นตอนประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

PRECISION

เกษตรแม่นยำ

ระบบการแจ้งเตือนที่สามารถปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ และการพัฒนาแอปพลิเคชันการควบคุมอัจฉริยะ ช่วยให้เกษตรกรรมของชิรีโอ้พัฒนาสู่อนาคตด้วยความมั่นคง หลังจากการทดลองขั้นสูงในระยะยาวอย่างรอบคอบและ "การทำฟาร์มอัจฉริยะ" ปัจจุบันชิรีโอ้มีความพร้อมสำหรับโครงการ "เกษตรแม่นยำ" เกี่ยวกับพืชสวนอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงการจัดการทรัพยากรน้ำ ปุ๋ย และสารเติมแต่งอื่น ๆ โดยการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยศึกษาแห่งมิลาน, มหาวิทยาลัยเจนัว และ CICA จากโบโลญญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบท

วิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่นี้ทำให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำ ยาป้องกันและรักษาโรคพืช และสารเติมแต่งให้น้อยที่สุดและเหมาะสมที่สุด และสามารถตัดสินใจเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตสุกเต็มที่ นอกจากนี้ สถานะทางโภชนาการของพืชผลจะถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วยเซ็นเซอร์ในไร่ และการพยากรณ์สภาพอากาศของ Doppler จะช่วยลดความจำเป็นในการชลประทานหรือการบำบัดอื่น ๆ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของเกษตรกรที่เชื่อมต่อกับดาวเทียม ช่วยให้พวกเขาสามารถตรวจสอบวัฏจักรของพืชได้ทั้งหมด: การเพาะเมล็ด การปลูก การสืบพันธุ์ การชลประทาน และการเก็บเกี่ยว

สิ่งเหล่านี้นำไปสู่ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมและดินที่ปราศจากมลพิษ

ENVIRONMENTAL

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับเรา สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลรักษา เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเรา เป็นที่ที่เราทำงานและใช้ปลูกพืชพันธุ์มากมาย เป็นที่ที่ลูกหลานของเราจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไป! ดังนั้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานของเราในทุกขั้นตอนไม่เพียงแต่เป็นสิ่งจำเป็นเท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินงานของเราอีกด้วย

เราได้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเราลง 19,000 ตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่าปริมาณการใช้รถยนต์ประมาณ 4,000 คัน เรากำลังส่งเสริมความยั่งยืนมากขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการของเรา ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการขนส่ง รวมถึงการรีไซเคิลของเสีย ตั้งแต่ปี 2006 เราได้จัดตั้งสมาคมเพื่อการก่อสร้างฟาร์มกังหันลมในพื้นที่ ฟอจเจีย พลังงานลมที่เราผลิต (180,000 เมกะวัตต์ชั่วโมง / ปี) นั้นเพียงพอที่จะขับเคลื่อนการผลิตทั้งหมดของเรา

EDP
การประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
ระบบชีวมวลของปอมโปซา

ที่โรงงานปอมโปซา (FE) ของเรา ระบบชีวมวลได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งช่วยให้สามารถนำของเสียจากวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการกลับมาใช้ใหม่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ระบบนี้ดำเนินการผ่านขั้นตอนการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่ควบคุมได้ ซึ่งจะเปลี่ยนส่วนผสมของก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตจากขยะจากพืชเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า (ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 30% ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในโรงงานแห่งนี้)

เราให้ความสำคัญกับวงจรชีวิตของธรรมชาติ
LIFE CYCLE

ในขั้นตอนการผลิต เราคำนึงถึงการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและผลผลิตที่เราจะได้รับในแต่ละเดือน: เราศึกษาลักษณะของดินและวงจรการเพาะปลูกในสมัยโบราณเพื่อพิจารณาว่าผักและผลไม้ชนิดใดที่เหมาะสมกับแต่ละไร่ สภาพภูมิอากาศ และในพื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของอิตาลี่

เราดำเนินการตามแนวปฏิบัตินี้เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและที่ดินที่เราทำงานอยู่ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีคุณภาพดีเยี่ยม

Find out more about

Cirio's Group

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits