ผลิตภัณฑ์
มะเขือเทศ
ผัก
ซอสพร้อมรับประทาน
แยมและมาร์มาเล
ร้านอาหาร

กระบวนการผลิตภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อความสดใหม่                                 

ระยะทางจากโรงงานถึงไร่ไม่เกิน 50 กิโลเมตร
As maximum distance from plants to field

มะเขือเทศ โดยเฉพาะมะเขือเทศสีเขียวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวใหม่ ๆ เป็นพืชที่เน่าเสียง่าย ดังนั้นเมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว มะเขือเทศจะต้องได้รับการเก็บรักษาภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเพื่อป้องกันการเน่าเสีย

24 HOURS

กระบวนการผลิตภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อความสดใหม่

ขั้นตอนการผลิตทั้งหมดได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง: อุณหภูมิพาสเจอร์ไรส์ น้ำหนัก การปิดภาชนะบรรจุให้สนิทเพื่อป้องกันการรั่วซึม ตลอดจนลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของสินค้าสำเร็จรูป

โรงงานทั้ง 10 แห่งทั่วอิตาลี่ของเราตั้งอยู่ในระยะ 50 กิโลเมตรจากไร่

โรงงานการผลิตของชิรีโอ้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามข้อกำหนดของใบรับรองที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits