ผลิตภัณฑ์
มะเขือเทศ
ผัก
ซอสพร้อมรับประทาน
แยมและมาร์มาเล
ร้านอาหาร

เกษตรกรชาวอิตาลี่

สมาชิกบริษัทเกษตร 14,000 คน
farming company members

เกษตรกรกว่า 14,500 คน นำโดยสำนักงานใหญ่ซึ่งปลูกผักและผลไม้ทั่วทั้งอิตาลี่

โครงสร้างของสหกรณ์ของเราทำให้คุณมั่นใจในความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของเกษตรกรและรับประกันความสามารถในการตรวจสอบและติดตามผลิตภัณฑ์ทั้งหมด "ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ถึงโต๊ะอาหาร" เพื่อส่งมอบคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภคปลายทาง

GMO FREE

ปราศจากการตกแต่งทางพันธุกรรม

เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากการตกแต่งทางพันธุกรรมของเราเท่านั้น

เราใช้เมล็ดพันธุ์อุตสาหกรรมที่ปราศจากการตกแต่งทางพันธุกรรมเพื่อลดขั้นตอนการขนส่ง และรักษาความสดใหม่ของการเก็บเกี่ยวของเรา โดยการดำเนินการทุกขั้นตอนภายใน 24 ชั่วโมง

เราลงทุนในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาโดยการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

เราให้ความรู้แก่เกษตรกรของเราเกี่ยวกับเทคนิคการเกษตรที่ทันสมัยที่สุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

เราใช้ฟาร์มกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานและนำน้ำและของเสียในไร่กลับมาใช้ซ้ำเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

เราจำกัดการใช้สารเติมแต่งโดยใช้แมลงที่ช่วยป้องกันโรคในพืช หรือการหมุนเวียนหน้าดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ หรือใช้ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และประสานงานกับหน่วยงานพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา…จึงเป็นการผสมผสานเทคนิคแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ในการปลูกพืชอย่างปลอดภัยและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของเรา

ความภาคภูมิใจ

หนึ่งในผู้ผลิตอาหารเกษตรที่ยั่งยืนที่สุด

เกษตรกรรักและเคารพในที่ดินของพวกเขา พวกเขาอยากสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานและโลกใบนี้... 

นี่คือที่มาของภารกิจเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนของเรา!

นโยบายการค้าที่เป็นธรรม

ความยั่งยืนของเรายังครอบคลุมไปถึงผู้คนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายในบริษัท รวมถึงผู้บริโภคปลายทาง ด้วย "หลักจรรยาบรรณ" ที่เรามีร่วมกัน

ชิรีโอ้นำเสนอมะเขือเทศอิตาลี่แท้ที่เป็นเอกลักษณ์หลากหลายชนิดในราคาที่ดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็ยังรับประกันการค้าที่เป็นธรรมสำหรับสหกรณ์เกษตรกร ซึ่งหมายถึงการเคารพนโยบายด้านจริยธรรมที่เข้มงวดและความพยายามสูงสุดในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนจนถึงปลายทาง!

นอกเหนือจากขั้นตอนเหล่านี้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของเราแล้ว เรากำลังนำเสนอโครงการใหม่ที่เรียกว่า "การทำฟาร์มอัจฉริยะ" หรือ "การเกษตรแม่นยำ"

เกษตรกรรมแม่นยำเป็นผลมาจากโครงการระยะเวลาสามปีเกี่ยวกับพืชสวนอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงและทดสอบการจัดการแหล่งน้ำหรือสารเติมแต่งใด ๆ โดยเป็นโครงการที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยศึกษาแห่งมิลาน, มหาวิทยาลัยเจนัว และ CICA จากโบโลญญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบท

แนวปฏิบัติใหม่นี้หมายความว่าเกษตรกรสามารถลดการใช้น้ำ และพัฒนาขั้นตอนการป้องกันโรคภัยในพืช การรักษาโรค และการการสืบพันธุ์ของพืชได้อย่างเหมาะสมในที่ดินทั้งหมด พวกเขายังสามารถตัดสินใจเลือกช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวมะเขือเทศโดยคำนึงถึงระดับความสุกของมะเขือเทศแต่ละลูก สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามีผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมและดินที่ปราศจากมลพิษ

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของเกษตรกรที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมช่วยให้พวกเขาสามารถตรวจสอบวัฏจักรของพืชได้ทั้งหมด: การสืบพันธุ์ การป้องกันโรค การชลประทาน และการเก็บเกี่ยว เมื่อสังเกตสีของพืช เกษตรกรจะสามารถเข้าใจความต้องการน้ำและโภชนาการ รวมถึงสุขภาพของพืชได้ นอกจากนี้ แมลงหรือสัตว์กินเนื้อบางชนิดสามารถนำมาใช้แทนสารเคมีในการป้องกันพืชได้ ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพและอร่อยมากขึ้น

Find out more about

Cirio's Quality

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits