ผลิตภัณฑ์
มะเขือเทศ
ผัก
ซอสพร้อมรับประทาน
แยมและมาร์มาเล
ร้านอาหาร

CERTIFICATIONS

ผลิตภัณฑ์ของชิรีโอ้ทั้งหมดผลิตในอิตาลี่ตามกระบวนการเพาะปลูก การเกษตร การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยมุ่งเน้นให้ทุกขั้นตอนสอดคล้องกับหลักคุณภาพโดยรวม

Organic

โลโก้นี้ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นของเรา แสดงถึงการทำเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองอย่างถูกต้อง

VeganOk

เป็นใบรับรองวีแกนที่แพร่หลายที่สุดในยุโรป

GMO free Project

เมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ? ไม่ใช่เราแน่นอน! ชิริโอ้ปลูกและดูแลวัตถุดิบโดยไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดมั่น

Halal Certification

HQS (ระบบคุณภาพฮาลาล) คือ ระบบการรับรองภายใน
HQS ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของอิสลามชารีอะห์ ได้รับการยอมรับโดยหน่วยงานอิสลามของโลก

Kosher Certification

เราสามารถให้การรับรองนี้ในกรณีจำเป็นเฉพาะกับบางผลิตภัณฑ์และโรงงานของเรา

BPA Free

กระป๋องอาหารทั้งหมดของเราปลอดสารบิสฟีนอล

IFS Food

การรับประกันห่วงโซ่อุปทานของเราอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยที่เข้มงวด ซึ่งกำหนดขั้นตอนคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

BRC Certificate

รับประกันมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน และรับรองว่าผู้ผลิตปฏิบัติตามกฎหมายและให้การคุ้มครองผู้บริโภคจนถึงขั้นสุดท้าย

Integrated Farming

เราสามารถให้การรับรองนี้ในกรณีจำเป็นเฉพาะกับบางผลิตภัณฑ์และโรงงานของเรา

Green Energy

ย่อมาจาก ฟาร์มกังหันลม และโรงงานผลิตชีวมวล ที่เราวางไว้เพื่อให้แน่ใจว่ามีพลังงานสะอาดในระดับที่เหมาะสมและมีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์ของเราที่ดี

Ethic Code

เราได้เข้าร่วม SA8000 และเราได้ดำเนินการโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับเกษตรกรของเราทั้งหมด เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการรับรองจาก GRASP GLOBAL GAP และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องอนุญาตให้ Conserve Italia ดำเนินการตรวจสอบและลงนามในเอกสารเพื่อยืนยันวิธีการทำฟาร์มและมาตรฐานทางจริยธรรม

THE CIRIO

Certifications

Find out more about

Cirio's Company

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits